Chuyên mục: Trách nhiệm xã hội

BSCI Certificate

BSCI Certificate

IWAY audits (IKEA)

  IWAY audits (IKEA)


– Cam kết không sử dụng lao động trẻ em.

– Quy trình làm việc thân thiện với môi trường.