Chứng nhận

Chứng nhận của Goldsun

Quy trình kiểm định

Test độ nhám

1. Test độ nhám

Test độ dày sơn

2. Test độ dày sơn

Test độ mài mòn

3. Test độ mài mòn

Test kích thước

4. Test kích thước

Test sơn mặt ngoài

5. Test sơn mặt ngoài

Test sơn mặt trong

6. Test sơn mặt trong

Chứng nhận

Cùng với các mốc phát triển, công ty cũng vinh dự được các cấp từ trung ương, thành phố và các tổ chức quốc tế tặng bằng khen và nhiều giải thưởng cao quý. Đồng thời đã đáp ứng phù hợp các tiêu chí đánh giá chứng nhận để có được các chứng chỉ như:

ECO Friendly

ECO Friendly

Reach Compliance

Reach Compliance

RoHS Compliant

RoHS Compliant

CE

CE

ISO

FDA

FDA

LFGB

LFGB

BSCI

BSCI